8th Lutheran Jr. Cougars vs Helias – PAL

6th Lutheran Jr. Cougars vs 6th Wentzville

8th Lutheran Jr. Cougars vs 8th Jr Cadets

6th Lutheran Jr. Cougars vs 6th Jr Cadets

8th Lutheran Jr. Cougars vs 8th Vianney Jr. Griffins

6th Lutheran Jr. Cougars vs 6th Hillsboro Hawks